EST

Näitus "Öökull huikab" 16.01 - 31.03.2017

Iisaku Kihelkonna Muuseumis on üleval näitus kakkudest. Näitus koosneb mitmest erinevast osast. Ühe osana tutvustab näitus kaku arengut munast täiskasvanud linnuks saamisel, händkaku fotode näitel. Teiseks tutvustab näitus üldiselt Eestimall elavaid kakkusid, ning kolmandaks tutvustab näitus erinevate sümboolikate näitel rahavsuus tuntud öökulle.
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts