EST

Üle- eestiline kindakonkurss koolinoortele

Konkursile ootame osalema kõiki neid noori, kes
koolis käsitöö tunnis on kindaid kudunud.
Konkursil osalemine on lihtne -  pildistage võistlema saadetud kindad võimalikult kvaliteetselt üles ja saatke pilt aadressile:

iisakumuuseum@gmail.com  pealkirjaks kirjutage kindakonkurss. Kõige hilisem fotode saatmise aeg on 25.04.2018!
Pildiga koos saatke info tegija kohta – nimi, vanus, kool, juhendaja nimi ja kui on, siis lugu, miks just sellised kindad.
Edasi jääge ootama.
Žürii valib piltide hulgast toredamad tööd välja hiljemalt 30.aprilliks ja väljavalitud kindaid ootame enda kätte juba päriselt, sest nendest koostab Iisaku muuseum sel suvel 10.juunil 2018 kohe päris suure ja vahva näituse! Mida on hea võimalus näha ka kõigil Iisaku Külalaada külastajatel.
 Konkursil osalemise  tingimused:
1. Kindad peavad olema kootud kooli käsitöötunni raames ja lapse enda poolt
2. Foto ei tohi olla suurem kui 10 MB
3. Foto juures peab olema ära märgitud lapse nimi, vanus ja kool, kus laps õpib ja juhendaja nimi.
4. Konkursil osaleja peab olema valmis saatma kindad Iisaku muuseumisse näitusele (saab pärast tagasi)

Auhinnad on toredad ja seotud teadmiste ning loominguga!
Info: info@iisakumuuseum.ee  
 
 
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid