EST

Loodusõhtu: saame tuttavaks laukapuu ja porss

Iisaku Kihelkonna Muuseumi II majas, kõik on oodatud!
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid