EST

Helve Ploomi käsitöönäitus

Fotol: Helve Ploom (Pildistanud Liivi Mölder)Olen sündinud ja esmase koolihariduse saanud Lohusuus, seejärel õppinud Tartus. Tööl olnud muusikaõpetajana Tudu koolis ja lasteaias,  raamatukogus  ja rahvamajas juhatajana ja muusikaringide juhendajana. Käsitöömaailm avanes mulle  1980.-te aastate lõpus, kui minust sai Tudu maanaiste Seltsi „Loit” esinaine. Esimesed õpetused tikkimise erinevatest tehnikatest   (lilltikand, broderii, rišeljöö, hardanger ja pilutikandid )  jagasid naisseltsi käsitöömeistrid. Mulle meeldis ka kudumine ja heegeldamine.
Pikka aega osalesin Tallinna Rahvakunsti Klubi töös, kus õppisin gobelääni, siidimaali, klaasvitraaži ja nahakunsti.
Rakvere eakate vabaajakeskuses õppisin süvendatult  lapitehnika erinevaid võimalusi.
2000.aastal avasime Tudu käsitöötare-muuseumi uksed.  Tekkis kohustus korraldada igal aastal käsitööpäev  mingil  kindlal teemal.  Need aastad olid täidetud kogu naisseltsil aktiivse käsitöötegemisega. See andis  palju uusi käsitööalaseid teadmisi ja kogemusi ning oskusi käsitöönäituste korraldamiseks. 
Käsitöö on imeline maailm. Kui sinna sukeldud, haarab see su jäägitult endasse. Üha uued tehnikad kutsuvad kaasa: dekupaaž, viltimise erinevad võimalused ja palju muud. Hulgaliselt  põnevat tegevust pakub tänuväärne „Korduvkasutuse” teema.  Haaran  võimaluse korral  huviga kinni käsitööalastest  õppepäevadest, et saada uusi oskusi.
Olen suure osa oma elust elanud Tudus. Nüüd on ring täis saanud. Jõudsin tagasi Lohusuu, oma isakoju.
Helve Ploom.
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid