EST

Teabepäev 20.11.2018 Õigeusu Ikoonid

20.november kell 14.30
IISAKU KIHELKONNA MUUSEUMI RUUMIDES

Tartu mnt 49
Lektorid:
Linda Lainvoo IKOONID ÕIGEUSU KIRIKUTES
Ülle Jukk     TURISTINA ÕIGEUSU KIRIKUTES
 
 
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid