EST

MUINSUSKAITSE TEABEPÄEV IKOONIDEST

IISAKU KIHELKONNA MUUSEUMI RUUMIDES
Tartu mnt 49
Lektorid:
Linda Lainvoo: IKOONIKUNSTI SILMAPAISTVAD 
NÄITED EESTIS  KUNSTIAJALOOLASE PILGU LÄBI
Õigeusu ülempreester Tihhon Tammest:  IKOON ÕIGEUSU VAIMSUSES
 

Info:kalle.merilai@muinsuskaitseamet.ee
Telefon: 53 478 582
anne.nurgamaa@iisakumuuseum.ee, 56643602
 
 
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid