EST

Aastaringsed programmid

Programm: Ei vesi ega tuli ühte hakka (koostöös Iisaku päästekomandoga).

Programm sobib I-III klassi õpilastele.
Tutvutakse vanade tuletõrjevahenditega, tulekahjude tekkepõhjustega ja nende ennetamisega, samuti veeõnnetuste ärahoidmisega.
Iga osavõtja saab kaasa vastavasisulise töövihiku.
Päästekomandos tutvutakse kaasaegse tuletõrjetehnikaga ja vaadatakse multifilmi „Juss õpib päästeala“
Programmi kestus kokku 2 tundi.
Hind kokkuleppel

Programm: Vana-vanaemadeaegne kool

Programm  sobib I-III klassi õpilastele.
Matemaatikatunnis tutvutakse vanade õppevahenditega.
Kirjutame krihvli ja sulepeaga.
Õpime arvutama arvelauaga.
Vahetunnis mängime vanu lastemänge.
Programmi kestus 1 tund.
Hind kokkuleppel
Maksimaalne õpilaste arv grupis 16.
Suuremate gruppide korral saab grupi jagada kaheks ja teine grupp tegutseb samaaegselt Loodusmajas.

Programm „Rahvariided ja rahvamängud Eesti kultuuriloos“

Programmi käigus tutvustatakse läbi Kunderi muinasjutu "Vaeslaps ja vanapagan" Põhja-Eesti rahvariideid ja nende kandmist. Jutu käigus mängime loo läbi, üks laps saab selga rahvariide täiskomplekti. Tutvustame mõisteid "pärimus", "folkloor", "etnograafia", räägime lahti iga eseme nimetuse ja loo. Täidame programmiga kaasas olevat töövihikut (osa jääb koolis edaspidi täita); õpetame Kaera-Jaani tantsu ja poluvernikute paela punumist. Programm sobib väga hästi ka Vene koolidele Eesti kultuuriloo tutvustamiseks.

Grupi liikmete arv ei ole piiratud
Hind kokkuleppel

Programm „Paberpuntised/taaskasutus“

Programmi kestus 2-3 tundi
Hind kokkuleppel

Programm „Elu talus“

Täiendus III  klassi looduse ja inimeseõpetuse tunnis õpitavale, kus tutvutakse koolis õpitud esemetega ja mängitakse lõpus vanu lastemänge.
Hind kokkuleppel

Programm „Säästlik looduskasutus talus“

Püüame leida vastuseid küsimustele: Mille poolest erines muistne looduskasutus tänapäevasest? Millest  ehitati  hooned ja valmistati riideid? Kust saadi toiduaineid? Miks tekkis siis vähem prügi? Jne.
Hind kokkuleppel

Programm „Maagiline-müstiline nõges“

Programmi lühikirjeldus: NÕGES -  kui tülikas umbrohi. Programmi käigus õpime tundma NÕGEST kui väärtuslikku ravimtaime, taimekaitsevahendit, väärtuslikku värvi- ja kiutaime.
Sihtgrupp: põhikooli I-III astme ja II-III astme õpilased
Koht: Iisaku Muuseum ja selle ümbrus
Aeg: mai-september
 
Teema arendus I-III astmele:
Kestus 2 tundi
 • Õpilastega nõgeste korjamine
 • Kogunemine lõkkeplatsi juurde, ohutusnõuete tutvustamine (lahtise tulega ümberkäimise nõuded), lõkke süütamine
 • Taimede ettevalmistamine, tee valmistamine
 • Mikroskoobi ja luubiga nõgesetaimede uurimine
 • Viktoriin programmis saadud teadmiste kohta
 • Näpunööri punumine
 • Nõgesetee joomine ning muinasjutt „Metsluiged“ vestmine.
       Kuni 20 õpilast; kestus 2 tundi
       Hind kokkuleppel

Teema arendus II-III astmele:
Kestus 3 tundi
 • Õpilastega nõgeste korjamine
 • Kogunemine lõkkeplatsi juurde, ohutusnõuete tutvustamine (tuli, kuum vesi,
kemikaalid), lõkke süütamine.
 • Nõgeste kaalumine, leotise keetmine (vähemalt 1 tund), lõnga eelpeitsimine
 • Luubi ning mikroskoobiga nõgese uurimine ning viktoriin programmis saadud teadmiste kohta
 • Lõnga värvimine (värvitud lõnga saavad programmis osalejad endale).

Kuni 20 õpilast, kestus 3 tundi
Hind kokkuleppel

Elu griivadel

Programmi käigus räägime muuseumis vastavaid eksponaate tutvustades lahti poluvernikute ajaloo ja kultuuri. Räägime lühidalt, mis on ja kuidas tekkisid griivad (sisemaised luited), millised loomad siin elavad jne. Peatume põhjalikult poluvernikute ajalool, programmi lõpetame poluvernikute paelapunumise töötoaga.

NB! Antud programmi on võimalik tellida ka eraldiseisva programmina "Alutaguse sümbolid". Mis viiakse läbi Alutaguse matkaklubi ja Iisaku looduskeskusega.

Grupi liikmete arv on piiratud (15-20 inimest)
Hind kokkuleppel

  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid