EST

Rahvakalendri programmid

Programm „Kolmekuningapäev“ 06. 01.2017

Räägime, mängime, meisterdame ning viime kuuse välja.
Programmi kestus 2 tundi
Hind kokkuleppel

Programm „Hõissa meil on vastlad“ 06.veebruar 2018

Tutvutakse vastlapäeva kommetega ja meisterdatakse luuvurri. Lume olemasolul laseme  vastlaliugu, lume puudumisel mängime saalis rahvuslikke mänge. Lõpuks sööme vastlakukleid ja joome teed.
Programmi kestus  2 tundi
Hind kokkuleppel

Programm „Kevadpühad Eesti Rahvakalendris“ 21.03 – 14.04.2018

Meisterdame, koksime mune, mängime rahvuslikke mänge ja sööme munavõisaia.
Programmi kestus 2 tundi
Hind kokkuleppel

Programm „Mihklipäeva /leivanädal“ 26.09 – 30.09.2017

Mismoodi leib lauale jõudis 100 ja rohkem aastat tagasi. Mis on koot ja sari? Mis tähendab“ leiba teenima“?  Kõiki vahendeid näeb ja ühtteist saab katsuda, lisaks veeretatakse kakku, räägitakse leivaga seotud kommetest ja mängitakse vanu mänge.
Programmi kestus 2 tundi
Hind 3.- eurot.
Lõimub loodus- ja inimeseõpetusega, sobib kõikidele vanuseastmetele.  Osaliselt sobib Loodus– ja inimeseõpetuse töövihikuga 3. klassile.

Programm „Mardi- ja kadripäev“ 07.11 – 25.11.2017

Programm „Mardi- ja kadripäev“
Ennustamised, kombe täitmised, mõisted ja muidugi vanad mängud ja santimiskombed. Millised olid kostüümid mardipäeval ja millised kadripäeval? Kes on püha Martin? Mis loom on mardisokk? Miks kadrihani ei lenda talveks lõunamaale?
Kommete tutvustamised, meisterdamine ( maskid) , mängimine
Hind :3.-eurot. Õpilase kohta
Lõimub loodus- ja inimeseõpetusega, laulmine, käsitööga, sobib kõikidele vanuseastmetele.
 
 

Programm „Jõulud“ 05.12-16.12.2017

Räägime kommetest, küpsetame, meisterdame, mängime, saadame Jõuluvanale kirja
Hind kokkuleppel
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid