EST

Piletihinnad

Eelkooliealistele tasuta
Muuseumitöötajatele töötõendi ettenäitamisel tasuta
Represseeritutele ja represseerituga võrdsustatud isikutele tunnistuse ettenäitamisel tasuta
Rahvusvahelise Mälestiste Komitee (ICOMOSi) liikmetele tasuta
Ratastooliga või muu erivajadusega (nt kuulmis-või nägemispuue) külastajale tasuta

ALATES 1.jaanuarist 2015.a UUED PILETIHINNAD
 

Õpilastele, üliõpilastele
Puudega inimese (külastaja) saatjale
 1,00 EUR
1,00 EUR
Täiskasvanutele 2,00 EUR
Perepilet  (2 täiskasvanut ja lapsed) 5,00 EUR
Giiditasu muuseumis grupi kohta 5,00 EUR
Giiditasu ekskursioonil Iisaku alevikus 10,00 EUR
Fotografeerimine muuseumis ühe aparaadi kohta
(k.a mobiiltelefoniga pildistamine)
1,60 EUR


Muuseumis saab arveldada sularahas või ülekandega.

Ülekandega maksmisel on vajalik kirjalik tellimuskiri, millel järgmised rekvisiidid:

  • Kauba ehk teenuse saaja (näiteks kool, lasteaed jne).
  • Maksja täpne nimetus.
  • Maksja postiaadress.
  • Panga konto nr.
  • Arve saatmise e-mail.
  • Kontaktisik, kes teenuse sai.


KAARDIGA MAKSTA EI SAA

  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid