EST

Trükised

Iisaku lood III 2007.a

Terje Ulst, Saima Jürman
Kersti Karp Vaikla kooli ajalugu
Triinu Arm Varesmetsa kool (1842/52-1959)
Ilmar Lilleorg Jõuga kooli ajaloost
Oskar Otsman Oskar Otsmani mälestused Hanseni koolist
Adele Raiend Mälestusi Täriwere ministeeriumikoolist

Iisaku lood I 2005.a

Helend Peep Iisaku näitemängu tegevusest 1905-1940
Juudith Kulvere Iisaku ja näitemäng
Laine Nimvitski Iisaku segakoor 1868-1996
Karl Karp Ülestähendusi ja mälestusi Iisaku piimaühingu tegevusest
Alli Vetekaja Rahvameditsiin

Iisaku lood V 2009.a

H. Peep. Vaikla (Porskovo) Maatulundus-Klubi tegevusest 1930,-1940.aastatel
Karl Karp Mõnda kodukoha minevikust ja eluviisidest
Karl Karp Meenutusi koduküla ühiskondlikust elust
Vilma Proodel Roostoja küla ajaloost

Iisaku lood VI 2010.a

Karl Karp Ülevaade Iisaku ümbruskonna kolhooside tegevusest aastatel 1949-1958
Salme Reiska Nõmme Kõrtsi ajalugu
Oskar Surva, Henrich Malm, Meeme Kask Iisaku ja tema postisajand
Allan Bogdanov Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje Komando 50

Iisaku lood VII 2011.a

Ülo Palmet Mälestusi Lapsepõlvest ja Siberi aastatest
Silvia Koppel Need aastad ei unune
Maie Leuska Kaks korda siberimaale
Salme Sabalotny Meenutusi möödunust 1941-1956
Aili Karp-Pärnamägi Mälestused
Silvia Pihlak meenutab
Helgi Väljaotsa Mälestusi oma mehest ja Siberi aastatest
Juhani Kirspalu Ühe poliitvangi elulugu 1950-1956
Kaspar Treilman Ellen Liiva elulugu
Meida Prodel Virve lugu Virve Rekkori mälestused

Trükis „Johannes Kangro loominguline pärand“

Tutvustab Ida-Virumaa teenekat kodu-uurijat ja harrastuskunstnikku Johannes Kangro loomingut. Kogumikus on valik tema kodu-uurimuslikest käsikirjadest, ajaleheartiklitest, fotodest ja erinevate valdkondade kunstitöödest. Põhiliselt käsitlevad J. Kangro kirjatööd Lüganuse kihelkonda, kuid mitmed neist kajastavad kogu Ida-Virumaa ning kaugemategi paikade ja isikute lugusid. Näiteks saame tema artiklist teada, et esimese masaikeelse aabitsa autor Leonhard Blumer ja kuulus viiulikunstnik Robert Peenemaa on pärit Ida-Virumaalt. J. Kangro sulest on ilmunud ka seni teadaolevalt ainuke artikkel Gorodjonka klaasikoja kohta jne. Trükises on valik ka tema eksliibristest, karikatuuridest, pisigraafikast jne.

Trükis „August Martini elu ja looming“

Tutvustab Alutagusemaa kuulsaimat pedagoogi, kodu-uurijat ja harrastusteadlast August Martinit, kelle sünnist sel aastal möödub 120 aastat.

Kogumik sisaldab paremiku tema käsikirjadest ja artiklitest. Need kajastavad põhiliselt Ida-Virumaa kultuurilugu, kuid kuna A. Martina elutee on teda viinud tööle Kaukaasiasse, siis saame lugeda ka Kaukaasia eestlaste elust.

„Iisaku Muuseumi Toimetised I“

Pühendatud Ida-Virumaa vanemale ajaloole ja pärimustele. Kogumik algab Eesti tuntuima folkloristi Mall Hiiemäe artikliga Mäetaguse, Tudulinna ja Iisaku valdade piirimail asuva Roostoja ja Metsküla kandi metsamaastiku pärimustest ja kohanimedest. Edasi suundub temaatika kohaliku rauatootmise tutvustusele. Arheoloog Jüri Peets tutvustab oma 1999. ja 2001.a arheoloogilistel väljakaevamistel leitud Mäetaguse Metsküla rauasulatusahje ja Eesti omaraua teket. Dmitri Kulakovi ja Anne Nurgamaa artikkel käsitleb ühe Ida-Virumaa põnevama rahvakillu – poluvernikute- keelt ja selle saatust viimaste sajandite vältel. Vallo Reimaa kirjutatud artikkel tutvustab Alutaguse keskaegseid mõisaid ja läänimehi. Eesti tuntuim heraldik Tiit Saare lahkab Narva erinevate vappidega seotud küsimusi. Kogumiku lõpuosas tutvustab arheoloog Aivar Kriiska uusi kivi- ja pronksiaegseid juhuleide ja Anne Nurgamaa viimastel aastatel Iisaku ümbrusest leitud arheoloogilisi leide.

Iisaku Muuseumi Toimetised II

Iisaku Muuseumi Toimetiste sarja II väljaande kõik artiklid on ühel või teisel viisil pühendatud kividele. R. Einasto ja A. Sarve artikkel käsitleb Alutaguse paelasundi koostist ja erinevaid kihistuid. K. Suuroja tutvustab Ida-Virumaa kristalset aluskorda ja Vaivara Sinimägesid. K. ja M. Suuroja artikkel käsitleb rändrahnude kivimilist koostist ja maakonna suuremaid kivihiidusid. V. Reimaa püüab oma kirjutisega välja selgitada, kuidas maastik kujundas muistse inimese elutegevust. A. Nurgamaa tutvustab kividega seotud rahvapärimust, T. Saare kivide seost heraldikaga ja M. Sepp annab hea ülevaate Ida-Virumaa mälestusmärkidest.

„Kingumetsa-taadi pajatused“

Sisaldab Enno Kingumetsa (sünd 1931) kogutud legende jt rahvapärimusi. Enamuse neist on jutustanud tema vanaema või teised vanad külainimesed. Varem pole neid pärimusi trükis avaldatud. Trükise lõpuosas on ka mõned E. Kingumetsa luuletused.

Iisakumaa poluvernikud

Trükis tutvustab Iisakumaal elanud pooleusulist rahvakildu – poluvertsikuid, kes olid ametlikult luterlased, kuid tähistasid ka õigeusu tähtpäevi. Nad kõnelesid omapärast murrakut ning nende aineline kultuur ja kombed erinesid nii eestlaste kui venelaste omast.

Kodu-uurija Alli Vetekaja ja tema talletatud vaimne pärand

Trükis tutvustab Iisakumaa ühe teenekama kodu-uurija, mineviku argielu, traditsioonide ning rahvaluule koguja ja talletaja Alli Vetekaja poolt ülestähendatud kultuuripärandit. Omapäraseks teeb trükise see, et siin on tihti kasutatud kohalikku keelepruuki.

Kalevipoeg Ida-Virumaal

Kalevipoega teame põhiliselt eepose kaudu. Ometi on varasematel aastatel levinud rahvasuus palju teisigi rahvajutte Kalevipojast, kes ka Ida-Virumaal tegutsenud. Trükis püüabki Ida-Virumaa ennemuistseid Kalevipoja-jutte rahvale kättesaadavaks teha.

Anu Raud. Juturaamat

Anu Raud, Jaan Tammsalu. Vaimulikud mõtisklused

Anu Raud. Tekstiilikunstnik

Iisaku kool muutuvas ajas

Iisaku Kunstide Kool

Lasteaed Kurekell

August Martini elu ja looming

Iisaku Muuseum 35

Kirurg Lembit Roostar Alutaguse laantest Afganistani kuumusesse

Iisaku lood VIII 2016.a

  • Laine Nimvitski - Mälestuskilde Emma Peerist
  • Laine Nimvitski - Ella Tamm
  • Laine Nimvitski - Minu elu killukesed
  • Kadri Jaanipere - Aili Vahemetsa elulugu
  • Meida Prodel - Elsa Naulaneni mälestused
  • Iisaku valla aukodanikud

Iisaku vald läbi aegade

Trükis annab ülevaate Iisaku valla tegemistest, muutumisest, elust ja olust läbi aegade. Raamatu autor on Anne Nurgamaa.
                                                     
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Programmid Toeta muuseumit Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Projektid Koostöö MTÜ-dega