EST

Tegevuskava

Ülevaade Iisaku Muuseumi Sõprade Seltsi tegevusest
 
Selts on tegutsenud 2006.aasta 27. märtsist. Seltsi eelkäijaks saab lugeda Iisaku Muuseumi Sõprade seltsingut, mis loodi 2000.a detsembrikuus.
Seltsil on 2014. aasta alguse seisuga 32 liiget. Juhatuse liikmed on Liivi Mölder, Sille Reinsalu ja Anu Otto.
Seltsi eesmärgiks on kaasa aidata eesti rahvakultuuri säilimisele, uurimisele ja tutvustamisele. Oma eesmärkide täitmiseks korraldab selts konverentse, laatasid, kursuseid, loteriisid ja korjandusi ning korraldab kirjastamist, käsitööesemete ja suveniiride tootmist ning muud majandustegevust.

2018.a sügisvoorust toetas KOP Iisaku XV külalaada korraldamist ja telgi ning kokkupandavate laudade soetamist.

2018.a projektid:

Kogukonna köögile pliit, ahi ja nõud toetaja KOP.

2017.a projektid:
- Iisaku XIII külalaada korraldamine, rahastajad: KOP, Iisaku vald, Iisaku Kihelkonna Muuseum, Iisaku ettevõtjad, IMSS


2016.a projektid:
- Iisaku XII külalaada korraldamine, rahastajad: KOP, Iisaku vald, Iisaku Kihelkonna Muuseum, Iisaku ettevõtjad, IMSS
- kogumik "Iisaku lood" VIII osa trükkimine, rahastajad: KOP, Iisaku Kihelkonna Muuseum, IMSS


2015.a projektid:
- Iisaku XI külalaada korraldamine, rahastajad: KOP, Iisaku vald, Iisaku muuseum, ettevõtjad, IMSS
- Muuseumiöö Iisaku Muuseumis "ÖÖs on musikat" 16.mail.2015.a, sisustamine rahvamuusikaga:    Ida-Virumaa Ekspertgrupp, Iisaku Muuseum
- Iisaku Perepäev, rahastas: KOP, Iisaku vald

2014.a projektid:
- Iisaku X külalaada korraldamine, rahastajad: KOP, Iisak vald, Iisaku museum, ettevõtjad, IMSS
- Vabaõhuürituse ala „Amfiteater“ haljastusprojekt, rahastaja LEADER
- Trükis „Rahvariide töövihik“ kordustrükk,  rahastaja Eesti Kultuurkapital Ida-Virumaa ekspertgrupp
- Kodu-uurija Alli Vetekaja ja tema talletatud vaimne pärand“ trükkimine, rahastaja Virumaa Pärimuskultuuri programm.
- Iisaku Perepäev, rahastaja: KOP, Iisaku vald
 
2013.a projektid:
- projekt „Iisaku külalaada IX korraldamine“, rahastas KOP
- õppepäevade „Villast käpikuni“ läbiviimine“
- projekt „Lihavõttepühade kombestikust, toitudest, lauludest ja mängudest“ Eesti Kultuurkapital Ida-Virumaa ekspertgrupp
- raamat „Iisakumaa poluvernikud“ kordustrükk ning lauamäng „Poluvernikute pulmakombed“, rahastas KOP
- näitus „Kalade müümise kunst“ rahastas Eesti Kultuurkapital Ida-Virumaa ekspertgrupp
 
2012.a projektid:
-projekti „Iisaku VIII külalaada korraldamine, rahastas KOP
- Rahvuslike paelade ja põimvöö õppepäevade korraldamine, läbiviimine
- projekt trükis „Iisaku lasteaia lugu“ ettevalmistamine, trükkimine, rahastas KOP
 
 
2011.a projektid:
- projekt „Iisaku VII külalaada korraldamine“ ettevalmistamine ja läbiviimine, rahastas KOP
- kodu-uurijate konverentsi ettevalmistamine ja korraldamine
- projekt „Rahvuslike paelade ja kirivööde valmistamise kursused“ ettevalmistamine ja läbiviimine, rahastas KOP
- projekt „Vabaõhuürituste ala heakorrastamine“, rahastas LEADER
- projekt „“Iisaku naise pikk-kuubede ostmine“, rahastas PRIA
 
2010.a projektid:
- projekti „Iisaku kihelkonna rahvariiete ostmine“ teostamine, rahastas PRIA
- kodu-uurijate konverentsi ettevalmistamine ja korraldamine
- projekti „Iisaku VI külalaada korraldamine“ ettevalmistamine ja läbiviimine, rahastas KOP
- kogumiku „Iisaku lood. VI osa“ ettevalmistamine ja trükkimine, KOP
 
 
2009.a projektid:
- kogumiku „Iisaku lood. I osa” kordustrükk
- kogumiku „Iisaku lood. V osa” ettevalmistamine ja kirjastamine
- kodu-uurijate konverentsi ettevalmistamine ja korraldamine
- projekti „Iisaku V külalaada korraldamine” ettevalmistamine ja läbiviimine
- päästeameti projekti „Töövihiku trükkimine” ettevalmistamine ja kirjastamine
- projekti „Iisaku kihelkonna rahvariiete ostmine” ettevalmistamine
- projekti” Rahvuslike paelade ja vööde valmistamise kursused” ettevalmistamine ja teostamine, rahastas KOP
 
 
2008.a projektid:
- kogumiku „Iisaku lood. IV osa” ettevalmistamine ja kirjastamine
- projekti „Iisaku külalaada korraldamine” ettevalmistamine ja läbiviimine
- projekti „Iisaku kultuuriöö 2008” ettevalmistamine ja läbiviimine koostöös Iisaku Muusika ja Kirjanduse Seltsiga
- näitusele „Tarbepõllest ilupõlleni” eksponaatide kogumine
- kodu-uurijate konverentsi ettevalmistamine ja korraldamine
- projekti „Koosolekutoolide soetamine” ettevalmistamine ja läbiviimine
 
2007.a projektid:
- kogumiku „Iisaku lood. III osa” ettevalmistamine, kirjastamine ja tutvustamine
- näituse „Iisakumaa poluvernikud” ettevalmistamine, kinnaste kudumine, rahvariiete tikkimine
- Iisaku külalaada korraldamine ja läbiviimine.
 
  2006.a projektid:
- Iisaku külalaada korraldamine ja läbiviimine
- trükise „Iisaku lood. II osa” kirjastamine ja tutvustamine.
-esemete kogumine muuseumi ajutiste näituste ettevalmistamiseks
- mälestuste kogumine
- kodu-uurimiskonverentsi ettevalmistamine
                                                     
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Programmid Toeta muuseumit Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid