EST

Projektid

Kohaliku Omaalgatuse Programmi abiga viidi läbi 2019 aasta Iisaku Külalaat. Lisaks soetati samal aastal sama projekti toel telk ja kokkupandavad lauad.
KOP toetus 2019 aasta sügisvoorust laada läbiviimiseks 1992,60 ja kokkupandavate laudade ja telgi soetamiseks
  1637.- 


Projekti rahastab Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekt "Loovuse teematoad sügiseks"
MTÜ Magissa
Projekti läbiviimise aeg: 10.10.2017-10.06.2018
Projektist toetati sügisesel ja talveperioodil  läbi viidud käsitöötubasid
materjaliga.
Projekti toetussumma: 660,45
Omaosalus:                  152, 32
Kokku:                          812,77

Pildiotsingu küsk logo tulemus

„Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"
 
„IISAKU KOGUKONNAKÖÖGI SISUSTAMINE“
MTÜ IISAKU MUUSEUMI SÕPRADE SELTS
Projekti läbiviimise aeg:10.10.2017-10.06.2018

Projektist soetatud vahendid: Pliit, ahi, nõudepesumasin
omaosalus: Katel, katlakaas, pann, leivavormid
Projekti toetussumma :987,70 
Omaosalus:                 242,72
Kogusumma:              1230,42
 

Projekt:Iisaku Kihelkonna Muuseumi Tartu mnt. 49 hoone 1 korruse siserenoveerimine.

Käimas on Peipsi-Alutaguse Koostöökoja Leader projekti rahastatav projekt:Iisaku Kihelkonna Muuseumi Tartu mnt. 49 hoone 1 korruse siserenoveerimine.
Projekti eesmärgiks on renoveerida Tartu mnt 49 olev muuseumi hoone I korrus. 
Hoone renoveerimise peamisteks eesmärkideks on:
  • Turismialaste tegevuste mitmekesistamine
  • Iisaku Kihelkonna Muuseumi atraktiivsuse suurendamine
  • Konkurentsivõime parandamine
  • Paremate tingimuste loomine külastajate teenindamiseks
  • Kohaliku kogukonna suurem kaasamine ja teenindamine
Maja renoveerimisega laieneksid ja täiustuksid olemasolevad ja uued tooted (uued püsiekspositsioonid s.h. ekspositsioonid koos ajakohase tegevusega, üritused) ja kindlustab toote püsiva kvaliteedi. Lisaks parandab projekt kohalike käsitöömeistrite toodete müügivõimaluste paranemist ja annab kohaliku kogukonnale vaba aja veetmiseks paremad tingimused. 


PRIA viitenumber on :619216441637
Projekti summa: 124245.57 
Toetuse summa: 60 000.-
Interaktiivne infotahvel


Valminud on Peipsi-Alutaguse Koostöökoja Leaderi rahastatav programm "Interaktiivne infotahvel".
Projekt mõjutab kindlasti kogu piirkonda. Läbi interaktiivse infokioski saab tutvustada ja reklaamida kogu piirkonda, ning piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Lisaks tutvustada piirkonna erinevaid käsitööprogramme ja käsitööpäevi, kultuuriüritusi, seminare jne. Lisaks selgelt eristuv, uuenduslik ja interaktiivne reklaam alus on lööv ja jõuab suurema tarbija hulgani, kui seda on tava infokandjad. Lisaks annab interaktiivne infoalus võimaluse reklaamida kõike mitmes keeles. Lisaks kõigele pole Eestis varem sääraseid infostende valdadesse ülesse pandud.

Pria viite nr. 619216441614
Projekti summa: 11032,80 €
Toetuse summa: 9929,52 €

 

  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Haridusprogrammid Pildi Ait Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Sõprade Selts Projektid