Skip to content
Home » Koduuurimused

Koduuurimused

Aesma, E. Olin pioneerijuht. Mälestused II. 1988 Anijärv, E. Koolivorm. Juhendaja E. Prave. 2003
Antonov, M., Kürsa, M. Iisaku vald ja vallavalitsus. Juhendaja E. Mölder. 1996
Antonov, R. Mõnda Peressaarest ja perekond Lassidest. Juhendaja A. Nurgamaa. 2000
Anvelt, M., Sabolotni, S. Iisaku alevik 1920.-ndail aastail. Juhendaja D. Vardja. 1984
Are, E. Mälestused aastatest 1941-1944. Saksa aeg. 2004
Arm, T. Kool ja koolielu. Maie Suder. Juhendaja K. Voist. 2005
Arm, T. Varesmetsa kool 1842/52-1959. Juhendaja A. Nurgamaa. 2005
Aun. A  K-Järve kaevanduse algkool
Aunap, D. Iisaku koolimajad. Juhendaja D. Vardja. 1989
Aunapuu, K. Härjaoja talu. Juhendaja E. Mölder. 1996
Bogdanov, A. Iisaku Vabatahtliku Tuletõrje komando ajalugu 1959-1999. 1999
Bogdanov, A. Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje Komando 45. 2004
Eljas, J. Kolhoosiaja algus Konju külas. 2006
Eljas, J. Konju küla ajaloost. 2002
Erapart, M., Erapart, M., Tooming, S., Pärn, T. Adraku küla ajaloolised sündmused, legendid, tavad, kohanimed. 1999
Erilt, E. Andmeid Iisaku valla represseeritute ja muul viisil kannatanute kohta Nõukogude võimu ajal.
Erilt, E. Eesti talurahva massiline küüditamine 1941 ja 1949. a.
Erilt, E. Elagu Saadanov. Suuremat või väiksemat ajalugu teinud inimestest. 1988
Erilt, E. Elulugu ja põlvnemislugu. Autobiograafia. 1992-93
Erilt, E. Feodalismist päristaluni, päristalust feodalismini (talupoja pilgu läbi). 1988
Erilt, E. Iisaku loodus, ajalugu, sovhoos. 1987
Erilt, E. Küti MTJ 1949-1956 ja tema piirkonna majandid, inimesed, loodus ja talumajapidamised 1940-1949. 1987
Erilt, E. Metsavennad. + Virumaa Teataja väljalõiked metsavendadest ja vastukajad nendele artiklitele. 1989
Erilt, E. Mõdriku küla. 1987
Erilt, E. Mõnda Iisaku ajaloost. Uurimused ja mälestused. 1987
Erilt, E. Mõnda Viru-Jaagupi kihelkonnast, tema minevik, inimene, loodus, tänapäev. 1987
Erilt, E. Mälestusi Voldemar Rauast ja Voldemar Kuljusest. 1988
Erilt, E. Represseeritute nimekirjad. 1990
Erilt, E. Rägavere valla, Mõdriku küla talupoegade ühiskondlikud organisatsioonid 1913-1940. 1987 Erilt, E. Sõda rahu ajal. 1984
Erilt, E. Sõjasündmusi ja arreteerimisi 1941-1945. a Virumaal. 1989 (käsitleb Lääne-Virumaad).
Ernesaks, M. Ida-Virumaa, Ontika mõis. Ajalooline õiend. 1991
Haamer, L. Tudulinna rahva kannatuste aastad 1940-1953. 1989
Habakukk, E., Laanemäe, M., Uustal, H. Eesti rahvakunstnik Helend Peep. 1980/81. Juhendaja E. Saarepuu Hansson, K. Mõisalegendid- ja lood. Kogutud 1992-2009
Habakukk, G Aino Puhidinskaja meenutused
Haridusühendus Tudulinlane Mälestuste killud. 2007 Haridusühendus Tudulinlane Mälestuste killud. 2009
Hanson, Karin Mõisalegendid ja lood. 2009
Hiiemäe, M. Iisaku rahvaluule kogujatest. Kodu-uurija I. 1984
Hiiemäe, M. Rahvajutte Maarja-Magdaleena kihelkonnast. 1999
Hiiemäe, M. Roostoja küla lugu. I osa. 2004
Hiiemäe, M. Roostoja küla lugu. II osa. 2005
Ida-Viru Sõjaohvrite Mälestusselts Sõdade mälestusmärgid Alutagusemaal.
Iisaku Keskkooli Koduloomuuseum. 1985. Kollektiivne töö.
Iisaku Keskkooli komsomolialgorganisatsiooni ajalugu aastail 1963-1980. Kollektiivne töö.
Iisaku Muuseum Elupõline koolmeister Endel Mölder. 1999
Iisaku Muuseum Robert Theodor Hansen. Laulud. 1999
Iisaku Muuseumi Sõprade Selts Iisaku lood. III osa. 2007
Iisaku Muuseumi Sõprade seltsing Iisaku lood. 2005
Iisaku Mälestuste Kogumise seltsing Iisaku lood. II osa. 2006
Jaanipere, K. Aili Vahemetsa elulugu. Juhendajad A. Nurgamaa ja K. Voist. 2000
Jaanipere, R. Aili Vahemetsa haridustee. Juhendaja K. Voist. 2005
Juuse, K. Meditsiinidoktor Lembit Roostar. 1988
Juuse, K., Luik, P. Iisaku Keskkooli füüsikaringi ajaloost. 1987. Juhendaja R. Aidma.
Juuse, K. Sepp Osvald Juuse ja tema sepipada. 1981. Juhendaja D. Vardja.
Jõesaar, M.-A. See oli juba ammugi kui sõbrad koolist lahkusid… Narva II Keskkool 1945-1965 (Narva 2009)
Jõesaar, M.-A. Kuni sõda kõik purustas… Algkooliaastad Narvas 1919-1944. 2007
Jõesaar, M.-A. Arumäe lapsed. Arumäe küla laste kodu, mängud ja kool. Paide 2007
Jõesaar, M.-A. Kuni sõda kõik purustas… Narva eestikeelsed üldhariduslikud gümnaasiumid 1919-1944. 2004
Jõesaar, M.-A. Kuni sõda kõik purustas… Vaivara ja Alutaguse valla koolide ajalugu 1919-1944. 2000
Jõesaar, M.-A., Vassiljeva, L. Kuni sõda kõik purustas… Vaivara ja Alutaguse valla kultuurilugu 1944. aastani. 2001
Jõesaar, M.-A. Kuni sõda kõik purustas… Vaivara ja Alutaguse valla majandus ja omavalitsused 1944. aastani. 2002
Jõesaar, M.-A. Küla kodu-uurija kukeaabits. 2004
Jõesaar, M.-A., Last, H. Üks teater kahes linnas. 2006
Jõesaar, A.-M. Töökooliaastad Narvas 1919-1944.
Jõesaar, A.-M. Üks teater kahes linnas II.
Jõgi, K. Lapsepõlve mälestusi Kasevälja külast. 2009
Jõgi, K. XX sajandi algusaastad Iisakus.
Jõulma, H. Mälestuskatkeid Iisaku koolist aastatel 1916-1922.
Jürissaare, O. Mõningaid jooni Kohtla-Järve piirkonna muusikaelu arengul. 1967
Jürman, E. Alajõe Metskond. 1997
Jürman, E. Alutaguse Metsamajand. 1997
Jürman, E. Iisaku Metskond. 2001
Jürman, E. Jõhvi Metskond. 2002
Jürman, E. Kauksi metskond. 2005
Jürman, E. Kohtla Metskond. 2002
Jürman, E. Pagari metskond. 2006
Jürman, E. Permisküla Metskond. 2000
Jürman, E. Remniku metskond. 2005
Kaarlõpp, K. Tuletõrjeperekond Raidma. Juhendaja K. Voist. 1999
Karp, E., Karp, K. Tudulinna talurahva elust-olust möödunud sajandi vahetuse paiku. 1981
Karpide ja Kaarlõpite sugupuud.
Karp, K. Iisaku kihelkonna kirikuelu aastatel 1640-1940. 1991
Karp, K. Iisakumaa Karpide suguvõsa kroonika. 1975
Karp, K., Kask, M. Iisaku kihelkonna koolide ajalugu. 1972
Karp, K., Kask, M. Iisakumaa mõisakogukondade teke ja tegevus kuni 1917. a Oktoobrirevolutsioonini. 1972
Karp, K., Kask, M. Orjuslikust teorendisüsteemist kuni esimeste päristalude tekkimiseni Iisaku kihelkonnas. 1972
Karp, K. Meenutusi koduküla ühiskondlikust elust. 1976
Karp, K. Mõnda kodukoha minevikust ja eluviisidest. 1978
Karp, K. Mälestusi Iisaku koolipäevadest.
Karp, K. Seltskondliku tegevuse algus ja edasiarenemine Iisakus ja Tudulinnas. Kodu-uurija I, 1984
Karp, K. Ülestähendusi ja mälestusi Iisaku piimaühingu tegevusest. 1982
Karp, K. Ülevaade Iisaku vallakohtu tegevusest aastatel 1870-1917. 1983
Karp, K. Ülevaade Iisaku ümbruskonna kolhooside tegevusest aastatel 1949–1958. 1984
Karp, K. Ülevaade Iisaku ümbruskonna vanadest magasiaitadest. 1979
Kask, K. Eesti teatri ajalugu 1529-1970. 1970
Kask, M. Alutaguse laante aken. 1976
Kask, M. Asustusajaloo ja toponüümika seosest. Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast. 1974
Kask, M. Ida-Eesti 11.-18.sajandi rahvastiku antropoloogia küsimusi. Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast.
Kask, M. Iisakumaa esimeste asukate jälgedel. Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast. 1974
Kask, M. Iisakumaa keeleprobleem. Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast. 1974
Kask, M. Iisakumaast ja tema inimestest. 3 osa.
Kask, M. Iisaku mõis. 1980
Kask, M. Imatu küla kujunemine ja elu II Maailmasõja künnisel. 1977
Kask, M. Jutustus ühest vanast unustatud suurtalust (Armeiska talu). Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast.
Kask, M. Jõgi muudab sängi…
Kask, M. Kallis emake! Represseeritud III (1949. a küüditamisest).
Kask, M. Kas olete oma nimega rahul? 1984
Kask, M. Kilde koduküla arenguloost. Varesmetsa küla elanikkonna liikuvus IV-X mõisarevisjonide ajal (1782-1858) ja lõplik kujunemine ostutalude perioodil 20. saj. künnisel. 1974
Kask, M. Kui karu peiesid peeti. Mõtisklusi ühe Iisakumaa huvitava toponüümi ümber. Kodu-uurija I. 1984
Kask, M. Koolikell kutsus.
Kask, M. Laanetalu inimesed. 1979
Kask, M. Lapsepõlve radadelt laia maailma. 1981
Kask, M. Meenutades koolipoisi päevi Iisaku koolis 1920-1926. a. 1984
Kask, M. Mõnda Reiska perekonnanime saamisest. Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast.
Kask, M. Mõnda Iisakumaast ja tema inimestest.
Kask, M. Mõningaid jooni perekonnanimede tekkeloost Iisakumaal. Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast.
Kask, M. Rõngasristid. 1980
Kask, M. Sajandite palge ees. Mõtisklusi Iisakumaa asutamisest, tema kohanimedest, kalmudest ja muudest vanematest mälestusmärkidest. 1975
Kask, M. Sälliku küla läbi aegade. 1978
Kask, M. Tagasivaade käidud eluteele.
Kask, M. Tee hariduslätteni. Varesmetsa kooliolude kujunemine.
Kask, M. Teoorjast sai vaba talupoeg. 1974
Kask, M. Otsides kaugete esivanemate jälgi. Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast.
Kask, M. Varesmetsa küla vanema ajaloo põhijooni. Kiik, E.-V. Iga lapse jaoks on taevas üks täht. 2008 Kiik, E.-V. Ilse Rummel-Änniksaare rahvakultuuri pärl. 2009
Kiik, E.-V. Kuni su küla veel elab… 2006
Kiik, E.-V. Keskküla Volli lugu. 2006
Kiik, E.-V. Kolhoosid tulid ja läksid. 2007
Kiik, E.-V. Koolimälestused. 2005
Kiik, E.-V. Lugusid jäätisest läbi aastakümnete.
Kiik, E.-V. Änniksaare küla lood. 2002
Kiik, E.-V. Änniksaare küla lood. II osa. 2003
Kiisma, L. Elasin Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis. 2001
Kiisma, L. Jõhvi kihelkonna Vabadussõja mälestussambad. 1993
Kiisma, L. Jõhvi Püha Mihkli kirik. 2002
Kiisma, L. Poisikesena suure sõjatee ääres. 1994
Kiisma, L. Vana Jõhvi. 1998
Kiiver, P. Külalaulud. 1976
Kilk, T., Gutman, E. Iisaku Keskkooli koduloomuuseumi ehitamisest. Juhendaja D. Vardja, 1986
Kingumets, E. Luuletused. 1982-87
Kingumets, E. Muistendid.
Kingumets, E. Taadi noorusmaalt.
Kirspalu, J. Ühe poliitvangi elulugu. Represseeritud III. 1991
Kirspalu, K. Mälestused I. 1988
Kivimägi, A. Otti. Ottilie Kivimägi elulugu. Juhendaja A. Nurgamaa. 2000
Kodu-uurimuslikke materjale revolutsiooniliste sündmuste kohta Iisakus.
Kohtla ajalooring Kohtla 755.
Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum Põlevkivimuuseumi kodu-uurimisring 1970-2005. 2005
Kooli, T. Kasvatuse ja lasteaedade ajalugu. 2001
Koppel, S. Iisaku kooli õpetaja Liisa Langovitsi küüditamisest. Represseeritud I. 1989
Koppel, S. Need aastad ei unune.(1941-56). Käsikiri.
Kritt, K. Kool ja koolielu. Antonina Aunap. Juhendaja K. Voist. 2005
Krivan, T.-M. Õpikud Iisaku endisaegses koolis. Juhendaja D. Vardja. 1989
Kruup, H. Eaka mehe eriskummalised tähelepanekud ja mõttemõlgutused kodusest elust, kodukülast kui ka kaugemalt… 2003
Kruup, H. Killukesi külaelust mitme okupatsiooni meelevallas… I osa. 2002-2004
Kruup, H. Killukesi külaelust mitme okupatsiooni meelevallas… II osa. 2002-2004
Kruup, H. Killukesi külaelust mitme okupatsiooni meelevallas… III osa. 2002-2004
Kruup, H. Leheküljed kahe eaka inimese ühisest eluraamatust. 2004-2005
Kruup, H. Lugu unustatud sugupõlvest. I osa. 1991-92
Kruup, H. Lugu unustatud sugupõlvest. II osa. 1991-92
Kruup, H. Meenutusi koolielust ja elukoolist… I ja II osa. 2002-2004
Kruup, H. Pikanõmme talu tänapäev. 2008
Kruup, H. Pildikesi sõjaeelsest külaelust. 2002
Kruusa, O. Meenutusi Illuka mailt. 1994
Kuhi, E. Mälestusi. 1999
Kukk, V. Aga küla jäi… 2003
Kulvere, J. Iisaku näitemängudest (käsikiri).
Kulvere, J. Mõned andmed Voldemar Kuljuse kohta.
Kupinskaja, M. Kohtla-Järve 1. Keskkool vilistlaste mälestustes. Juhendaja E. Lekk. 2002
Küüditamistest. Iisaku Gümnaasiumi õpilaste võistlustööd (käsikirjad). 2001
Laaspere, A., Udu, K. Tõeline põllumees Erich Erilt. 1996
Laev (Kalm), H. Mälestuskilde Iisakust. 1978
Pildikogu Oonurme küla ajaloost (autor Lepasaar)
Lepasaar, J. Oonurme küla kroonika. 2003
Leuska, M. Mälestused.
Leuska, M. Mälestusi kooliajast. 2005
Leuska, M. Kaks korda Siberimaal. Represseeritud II. 1989
Liiv, E. Meenutusi Iisaku 6-kl. kooli päevilt ja edaspidine elukäik. Mälestusi II. 1988
Liiva, M. Iisaku kooli asukohast, loodusest ja inimestest. 1990
Liivamägi, L., Kasema, E., Karp, L. Endine sõjamees jutustab. Juhendaja E. Rääsk. 1984
Liivamägi, L., Nõmme, E. Viis aastat Iisaku Keskkooli koduloomuuseumi. 1980. Juhendaja D. Vardja
Lilleorg, I. Jõuga kooli ajaloost. 1979
Linnat-Paljak, G. Isa Joosep Paljaku mälestused. 2001
Lipp, M. Masingute suguvõsa. Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast.
Loomägi, P. Suure Isamaasõja lahingutest kodurajoonis. Juhendaja T.-M. Pushtshenko. 1985
Lukken, E. Omalooming. 2003
Luts. L. Oonurme Nõmbergid ja nende järglased. 2008
Luuk, A. Mälestusi kodukülast Amulast. 2006
Luuk, K. Elu Saksa ajal. 2004
Luuk, K. (Kas) Metsküla meestele oli ühistegevus päike (?). 2008
Luuk, K. Kuidas tekkis elu Kohtla ääremaadel ehk Tõrkla ja ta naabrid. 2006
Luuk, K. Kuidas Virumaal kaevusid puuriti. 2009
Maasik, B Kogutud mälestused. 2003
Maasik, B. Onu Rudolf Pärniku käigust Siberisse. 1999
Maasik, B. Tudulinna Maasikute kroonika. 2004
Maasik, E. Eesti keelt rääkida ei tohtinud. Mälestused II. 1988
Maasik, E. Kogutud mälestusi Peepudest. 1996
Maasik, Õ. Tudulinlane. Mälestused II. 1988
Mannus, R. Helend Peep. 1974
Marits, Ü. R. Th. Hanseni tegevusest Iisakus. 1999
Martin, A. Jõhvi kihelkonna talurahvakoolide kohta 1698-1913.
Meresmaa, R. Lugusid Tudulinna inimestest.
Mesilane, O. Narva jõe piirkonna külade muistenditest. 2004
Moldau, V. Iisaku Muusika ja Kirjanduse Seltsi tegevus perioodil 1905-1943. a. Juhendaja E. Mölder. 1997
Must, A. Olin õppealajuhataja. Mälestused II. 1988
Mõtuste, M. Abram Simoni elulookirjeldus. 2000
Mõtuste, M. Ida-Virumaa koolid ja kooliõpetajad 1918-1940. 2004
Mõtuste, M. Kodu-uurimusest läbi aegade. 2001
Mõtuste, M. Materjale Iisaku kihelkonna talurahvakoolide kohta 1788-1915.
Mõtuste, M. Toila. Suvituskoht. 2003
Mõtuste, M. Toila ümbruse kultuuri- ja hariduselu ajaloost. 1998
Mõtuste, M. Ida-Virumaa koolide ajaloost.
Mõtuste, M. Ülevaade Narva hariduselust 1501-1940. 1998
Mägi, H. Külalaulud ja omalooming.
Mägi, H. Mälestusi Kestlast – minu lapsepõlvemaast. 2000
Mäitse, H. Meenutusi küüditamisest ja elust Siberis. Sonda, 2001 (Perekond Mäitse 1949.a. küüditamine)
Mälestusi Iisaku koolist. Koostas K. Kirspalu ( J. Nipsusti, A. Vetekaja, A. Sarandi, M. Otti, H. Jõulma, K. Karbi, M. Kase ja E. Peebu mälestused)
Mälestused Iisaku koolist 1916-20. 1977 (käsikiri)
Männisalu, M. Maidla mõis. Ajalooline õiend.
Mölder, E. Kirjutis Erich Talvest.
Mölder, E. Kümnendat korda. Kodu-uurija II. 1985
Mölder, U. Selgitustöö. Mälestused II. 1988
Narbekov, L. Kui raudtee Eestimaale kord tuli… . 2006
Narbekov, L. Natuke Sondat – sõnas ja pildis. 1998
Narbekov, L. Rongiga Sondast läbi Alutaguse Mustveesse. 2000
Narbekov, L. Soomusrongid Eestimaal kord sõitsid… 2002
Nimvitski, L. Ella Tamm 1909-2001.
Nimvitski, L. Iisaku segakoor 1868-1996. 2003
Nimvitski, L. Minu elu killukesed. 2008
Nimvitski, L. Mälestuskilde Emma Peerist. 2009
Nurgamaa, A. Ida-Virumaa mõisad. 2008
Nurgamaa, A. Iisaku rahva kannatuste aastad 1940-1950. 1996
Nurgamaa, A. Iisaku ümbruskonna nimede muutumisest. Kodu-uurija II, 1985.
Nurgamaa, A. Leitnant Reinhold Sabolotnõi. 2001
Nurgamaa. A. Linnused ja linnamäed. 2008
Nurgamaa, A. Mõnda Ida-Virumaa kirikutest ja usulahkudest. 2002
Nurgamaa, A. Tärivere 670. 2000
Nurgamaa, A. Uhe küla Pernika talu. 2009
Nurgamaa, A. Varesmetsa 460 (1544-2004). 2004
Nurgamaa, J. Poliitilised arreteerimised Iisakus 1941-1953. Juhendaja A. Nurgamaa. 1999
Nurgamaa. A. Postijaamad Ida-Virumaal. 2008
Nurk, M. Vabariigi presidendi ajaloomälestuste võistlus. Maidla, 2001 (Perekond Nurga represseerimistest A.Nurga mälestuste järgi ), 5 lk.
Nurme, I. Mälestused (1941. a küüditamine).
Nurmesoo, M., Mägimaa, E. Iisaku kooli õpetajaskond aastail 1945-1980. 1980, Juhendaja L. Nimvitski.
Odar, K. Servaääre küla ajalugu. 1995
Odar, K. Ühe elu lugu. 2005
Olei, A.-M. Filmide tegemine. 1996
Olem, A. Ilmaste küla kokkutulekud 1981-2000. 2002
Olem, A. Lasterikkad pered Sonda ümbruses. 2006
Oone, A. Mida õpiti Iisaku endisaegses koolis? 1989
Orav, O. Meie klassijuhataja nutab. Mälestused II. 1988
Orav, V. Matkateed Narva lähistel ehk Vaivara radadel. 1991
Orav, V. Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga. 1993
Orav, V. Narva-Jõesuu, mu kodu. 2000
Orav, V. Vaivara kodu-uurija pilguga. 1998
Ostrak, E. Meenutusi. (Hüppelisi ülestähendusi Tudulinna kultuurielust. Meenutusi tööaastatest kultuurimajas.) 2006
Ostrak, E. Mälestused (käsikiri Iisaku rahvamaja tööst). 2000
Otsman, O. Mälestused Hanseni koolist.
Paas, K. Madismäe talu lugu läbi mälestuste. Juhendaja K. Voist. 2005
Palmet, P. Iisaku aleviku kaardi kohal. Juhendaja D. Vardja. 1986.
Palmet, Ü. Meenutusi kodukandist ehk kuidas Iisaku elektri sai. 2009
Palmet, Ü. Memuaarid Siberis veedetud aja kohta. 2006
Peep, H. Edvin Peep.
Peep, H. Ella Suuder. 2004
Peep, H. Iisaku muusikaelu 1868-1912 . I osa (R. Th. Hanseni periood 1868-1912). 1983
Peep, H. Iisaku Muusika ja Kirjanduse Selts 1905-1941. 1979
Peep, H. Iisaku näitemängu tegevus 1905-1940. a.
Peep, H. Iisaku näitemängu tegevusest 1905-1943. a. 2004
Peep, H. Iisaku näitemängu tegevuse ülevaade 1931-38. Käsikiri
Peep, H. Iisaku Muusika ja Kirjanduse Selts 1905-1941. 1979
Peep, H. Jõhvi Gümnaasiumi vilistlaste biograafiline ülevaade 20 esimese lennu ulatuses aastatest 1922 – 1944. 1970
Peep, H. Kooliõpetaja Dietrich Treimanni mälestusi.
Peep, H. Meenutusi Voldemar Kuljusest.
Peep, H. Minu kooliaeg 1918-1931. 1983
Peep, H. Mõningaid algelisi soovitusi perekonnakroonika koostajaile. Kodu-uurija I. 1984
Peep, H. Mälestusi kooliõpetaja Dietrich Treimanilt.
Peep, H. Mälestusi ja kokkuvõtteid Iisaku näitemängutegevusest. 1979
Peep, H. Mälestusi Vaikla (Porskovo) algkoolist. 1976 (käsikiri)
Peep, H. Nende helinate saatel. 2001
Peep, H. Peep Endel 1913-1942. 2004
Peep, H. Perekond Peep Iisakus. 1985
Peep, H. Porskova (Vaikla) algkoolist.
Peep, H. Tabelid ja õueplaanid.
Peep, H. Vaikla külast ja selle kultuurielust. 1976
Peep, H. Vaikla Maatulundusklubi.
Penek, V., Penek, O. Aseri piirkonna haldusjaotustest viimasel 200 aastal. 2002
Penek, V., Penek, O. Kõrtsialuse. 2006
Penek, V. Virumaa Rannu kool. 2006
Pent, V. Mälestused elust Siberis.
Pihlak, S. Silvia Pihlak meenutab. Represseeritud III. 1991
Pikknurm, A. Mälestused ja mõtted I. 1984
Pikknurm, A. Tagasivaade. Tudulinna mõis ja kirik. 1986
Pilvik, K., Lepasepp, K. Mere vaatlus Karepal. 1995-96. Juhendaja E.-S. Sarv
Prodel, M. Elsa lugu. Elsa Naulaneni mälestused. 2006
Prodel, M. Varesmetsa lood. Voormansiku. 2007
Prodel, M. Varesmetsa lood. 2009
Prodel, M. Varesmetsa lood. Pekamäe. 2008
Prodel, M. Virve lugu. Virve Rekkori mälestused. 2005
Prodel, M Kamarna külast jutustab Hilda Aps
Prodel, V. Kilde Iisaku metskonna metsavahtidest. 1988
Prodel, V., Roostoja, Ü. Roostoja küla.
Prodel, V. Roostoja küla ajaloost.
Prodel, V. Roostoja küla kokkutulek. 1989
Proode, K., Mälk, M. Koolivormi ajalugu. Juhendaja E. Prave. 2004
Põld, S. Meenutusi küüditamisest. 2001. (1949. a. küüd.).
Pärnamägi, A. 1949. a küüditamine. Elu asumisel. 1999
Püvi, J. Jooni Virumaa haridusloost.
Raidma, T. Mälestuskilde Iisakust. Mälestused II. 1988
Raiend, V. Elulugu.
Raiend, V. Oru loss.
Raigla, A. Virulaste laulupäevad 1865-1940. 2001
Ranniku, V. Kohtla-Järve rajooni mõisate ülevaade ja seisukorra hinnang. 1977
Rebane, H.-L. See jääb mulle surmani meelde. 1989
Reebert, M. Mälestusi 1905. a revolutsiooni sündmustest Koogu mõisas. 2003
Reinhold Jaani p. Koljati eluloost, tema enda ning abikaasa Taali sõnastuses. 1993
Reinsalu, R. Endise Iisaku mõisa pargi sanitaarne seisund ja korrastamise abinõud. 1973
Reiska, A. Sälliku küla. Uurimusi ja mälestusi Iisaku kihelkonnast. 1974
Reiska, E., Reest, E. Kas tunned oma koduküla ja kooli. 1978
Reiska, S. Nõmme kõrtsi ajalugu. 1980
Rennu, K., Orujõe, L., Juuse, K. Üks päev Iisaku koolis (3 köidet). Juhendaja D. Vardja, 1978
Rooks, H. Jõhvilase Harald Rooksi meenutused läbikäidud radadelt.
Rooks, I. Esimesest Eesti põlevkivitööstusest “Kiviterini”. 2004
Roosa, L. Iisaku Kunstide Kool aastail 1989-1995. Juhendaja E. Rääsk. 1997
Roosimägi, E. Robert Theodor Hansen. Juhendaja E. Maasik. 2009
Roosimägi, K. Iisaku kirikuelu kroonika. Juhendaja K. Voist. 1999
Ruusmaa, A. Põlevkivimuuseumi kodu-uurijate töölaualt. 1997
Ruusmaa, A. Tööstuspärand Ida-Virumaal. 2003
Ruusmaa, H. Pagulased Eestis. Juhendaja A. Ruusmaa. 2009
Rääsk, E. Iisaku kultuurielu arengust 19. saj. II poolest kuni 1940. aastani. 1981
Rääsk, E. Materjalid R. Th. Hanseni, Iisaku muusikaelu 1865-1940 ja J. Karri kohta. Juhendaja S. Vahtre. 1980
Rääsk, J. Alutaguse päevad 1990.
Rääsk, J. Iisaku päevad 1989.
Rääsk, J. Mälestused. Iisaku, 1988
Saare, E. Minu armas kodutalu. 2000
Saare, E. Mälestused Kestla külast. 2003
Saare, T. Ilmunud tööde nimekiri ja artiklite koopiad.
Saare, T. Uchtenist läbi Uhhe Uheks. Juhendaja S. Vahtre. 1991
Saare, T. Uhe küla ajalooline lühiülevaade. 1989
Saare, T. Valla kujunemine. Mäetaguse. 1990
Saarela, H. Mustassaare.
Saarela, H., Juuse, K. Revolutsioonisündmustest Iisakus. 1978 Juhendaja D. Vardja
Sabolotni, S. Meenutusi möödunust 1941-1956. Represseeritud I. 1983
Sameli, M. Sameli (Baumeri) sugupuu. 2009
Sarand, A. Mõtisklusi teel. Memuaarid Iisakust. 1982
Solba-Kivisild, L. Olnutest ja olevatest. 2002
Soon, A. Mälestused Iisaku koolist. 2005
Soon, A. Mälestused Kohtla-Järve 1. Keskkoolist. 2005
Stroo, K. Intervjuu prof. Lembit Roostariga. 2001
Stroo, K. Meditsiiniprofessor L. Roostar.
Suder, S. Armilda-Mariette Sabolotni (Tiigiste). 2001
Surva, A. Julius Lulla pere lugu. Represseeritud I. 1983
Surva, O. Iisaku kooli lühiajalugu 1916-1920.
Surva, O., Malm, H., Kask, M. Mälestusteraamat. Iisaku ja tema postisajand. 1977
Surva, O. Mart Jüri poeg Päll – rikka Viinari talu peremees Jõgeva vallas. Kodu-uurija I. 1985
Surva, O. Miassi laagris velskriks. Represseeritud I. 1983
Surva, O. Minu kodu. 1982
Surva, O. Mõtted ja teated Uhelt. Käsikiri. 1979
Surva, O. Mäletades möödunut. Käsikiri. 1982
Surva, O. Möödunud aja mälestusesemed. Käsikiri.
Surva, O. Koolimälestused Iisaku koolist 1916-1920. a.
Surva, O. Nii sai minust laagriarst ja elust vangilaagris arstina. 1987
Surva, O. Taadi mälestused. 1985
Surva, O. Uhe – järelkajad, meenutused jne. 1980
Surva, O. Vaevarikas maatallamine, tegelik elu. Käsikiri, 1984
Suuroja, L. Inspektor Villem Alttoa koolis. Mälestused II. 1988
Taar. A. Iisaku lasteaiakultuur. Diplomitöö, 2007
Tarum, R. Iisaku kihelkonna kool ja tema asutaja köster Robert Theodor Hansen. Maidla, 1970
Teiste, T. Süda on ikka Iisakus. Mälestused II. 1988
Tetting, A. Iisaku apteek. Juhendaja K. Voist. 1999
Tina, K. Igapäevatoimetustest Kaasiksaare majapidamises. 2007
Tina, K. Mälestusi Tudulinna koolist 1965-1973. 2005
Toila Valla Hariduse- ja Kultuuriselts Toila valla elulood. I osa; II osa.
Tomberg, J. Inseneri elutöö Eesti Põlevkivitööstuses. 2002
Toomsalu, L. Haridustee. 2005
Trankmann, R. Iisaku kirik kui rahvuskultuuri säilitaja 19. saj. II pool – 20. saj. I pool. 2002
Treilmann, K. Ellen Liiva elulugu. Juhendajad A. Nurgamaa ja K. Voist. 2000
Tsõganova, A. Taiga. 1991 Represseeritud III. 1991
Tõnisso, A. Internaadist ka… Mälestused II. 1988
Uhe 1345 – 1995. Koostajad: T. Saare, L.-P. Kullus, A. Nurgamaa.
Ulst, T., Jürman, S., Karp, K. Vaikla kooli ajalugu. Juhendaja D. Vardja. 1976
Uustalu, B. Kakskümmend aastat haridustöötajate ametiühinguga. 2006
Uustalu, K. Tee algus. 2 osa. 1988 ja 1990
Vaher, E. 100 aastat näitemängu Jõhvis. 1995
Vaher, E. Jõhvi kultuuriradadel. 1998
Vaher, E. Jõhvi kultuuriradadel. 2. 2005
Valdek Raiendi elulugu.
Vallimäe, O. Meenutusi ühest unustatud koolist. Vaivara, 2007
Vallimäe, O. Pühajõe küla 1241-2000. 2000
Vallimäe, O. Valaste algkooli kroonika.
Valter, E. Illuka radadel. 1998
Vardja, D. 10 aastat Iisaku Keskkooli koduloomuuseumi. Kodu-uurija II. Iisaku, 1985.
Vardja, D. Helmi ja Daniel Vardja.
Vardja, D. Vadi kooli ajalugu.
Vardja, D. Ühe elu lugu. 2009
Vardja, D. Ühe muuseumi saamislugu. 2001
Vasar, S. 1951. aastal Aseri 7.-kl. Kooli lõpetanute elu lood. 2001
Vasar, S. Kodutee mind aega toob, mis ammu möödas… 2006
Vasar, S. Kolhooside moodustamisest Aseri kandis. Ainus õige tee – kolhoositee. 2007
Vasar, S. Kustumatud jäljed. Meenutused Aseri valla inimeste küüditamistest. 1998
Vasar, S. Kõik mina panin paberisse, raiusin kõik raamatusse… 1999
Vasar, S. Las möödunud ajad jutustavad. 2008
Vasar, S. Leida Rätsep.
Vasar, S. Materjale Rannu raamatukogu kohta. 2003
Vasar, S. Meenutusi pedagoog Liivist. 2003
Vasar, S. Minu kooliaeg. 2005
Vasar, S. Mälestusi perekonnast ja Abja külast. 2009
Vasar, S. Mööduvad aastad… 2000
Vasar, S. Las möödunud ajad jutustavad… 2000
Vasar, S. Meenutusi Rannu raamatukogust. 2003
Vasar, S. Mu meelen… 1999
Vasar, S. Tappo suguselts. 1999
Vetekaja, A. Alli Vetekaja (Alice Fetka) elulugu 1913-2003. 2003
Vetekaja, A. Elutarkusi ja ütlemisi küla pealt. Kodu-uurija I, 1984
Vetekaja, A. Küüditamisest Vaiklas ja Sälliku külas. Kodu-uurija III. 1991
Vetekaja, A. Liiva küla külajuttude järgi. 1986
Vetekaja, A. Liiva küla. Kodu-uurija II, 1985.
Vetekaja, A. Mõdriku kodumajandusekool 1931. aastal.
Vetekaja, A. Mälestused möödunud ajast. 1999
Vetekaja, A. Mälestusi R. Th. Hansenist (Väljavõtted ajalehtedest. Käsikiri)
Vetekaja, A. Rahvameditsiin. 1979
Vetekaja, A. Rahvapärimusi Iisaku kihelkonna küladesse asujatest. 1958
Vetekaja, A. Rahvariietest Iisakus. Koopia, orig. ERM-is
Vetekaja, A. R.Th. Hansen ja Iisaku Laulu ja pasunakoorid. 1961
Vetekaja, A. Sahku ema mälestused. 2007
Vetekaja, A. Sälliku küla. Sugupuud ja mälestused. 1945
Vetekaja, A. Vaikla küla. Sugupuud ja mälestused. 1997
Viitkin, H. Mälestusi minu kooliteest. 2005
Virumäe, E.-E. Küüditatute mälestusi Ü. Palmetilt ja A. Rannamäelt. 1999
Virumäe, V. Elulugu ja mälestused. 1995
Voist, J. Daniel Vardja elulugu. 1996
Voist, J. Karl J. R. Happich. 2005
Voist, J. Lühiülevaade D. Vardja raamatust “Noor elektrik”. 1996
Voist, J. Lühiülevaade Helmi Vardja eluloost. 1996
Volosov, S. Episoode Rudolf Kalmu elust. Juhendaja A. Nurgamaa. 1999
Voore, H. Voormansiku sugupuu kohta. 1995
Voore, H. Voormantsikute põlvnemine. 2008
Voore, R. Robert Theodor Hansen. 1963
Voormantsikute sugupuu tabelid…
Väljaotsa, H. Iisaku raamatukogu ajalugu 1907-2006. Kronoloogia. 2006
Väljaotsa, H. Iisaku kultuuri- ja arengulugu 1241-2006. 2006
Väljaotsa, H. Mälestusi oma mehest ja Siberiaastatest. Kodu-uurija III. 1991
Väljaotsa, H. Raamatuaasta üritused Iisakus. 2000