Skip to content
Home » Programmid ja lisateenused

Programmid ja lisateenused

Lasteaialastele

Programmid, kus läbi mängu ja lõbusa tegevuse tutvustatakse vanu töid ja tegemisi.

I-III klassile

Programmid, mis on kohandatud kooli nooremale vanuseastmele.

IV-VI klassile

Muuseumiprogrammid, kus on omavahel põimitud õpe ja käeline tegevus..

VII-IX klassile

Põhikooli suuremale vanuserühmale suunatud muuseumiprogrammid.

Gümnaasiumile

Haridusprogrammid gümnaasiumiastmele.

Täiskasvanutele

Programmid, mis sobivad täiskasvanud külastajatele, pedagoogidele, erinevatele gruppidele ja kollektiividele.

Keelekümblusprogrammid

Keelekümblusprogrammid on loodud eesti keelt õppida soovivatele inimestele. Valikus on nii lastele kui täiskasvanutele suunatud programme.

Tegevused õues

Muuseumi õuealal ja aiapaviljonis on võimalik läbi viia mitmeid erinevaid tegevusi ja mänge.

Elamus- ja seiklusprogrammid. Üritused, sünnipäevad

Seiklust ja põnevust pakkuvad programmid, mis sobivad hästi ürituste meeleolukamaks muutmiseks. Ruumide rent ja toitlustus.