Skip to content
Home » Kogude kasutamine

Kogude kasutamine

Iisaku Kihelkonna muuseumi kogud on leitavad põhiosas Eesti Muuseumide Infosüsteemis ja osaliselt saab esemeid ja dokumente uurida etteteatamisel kohapeal.

Kohapeal uurimiseks palume kirjutada ja kirjeldada oma soovi meie peavarahoidjale Liivi Mölder`ile

liivi.molder@iisakumuuseum.ee  või info@iisakumuuseum.ee

Palume arvestada, et eseme või dokumendi otsimine on hetkel kogude kolimise ja remondi tõttu raskendatud, loodame vastata vähemalt 10 päeva jooksul.

Palume olla mõistvad!

Museaalide digikujutisi ja nende kohta käivat teavet saab enamalt jaolt piiranguteta kasutada. Palume järgida muuseumide infosüsteemi juhendeid ja viidata leitud andmetele.

Iisaku Kihelkonna Muuseum juhindub Kogude põhimõtted