Skip to content
Home » Projektid

Projektid

Iisaku Kihelkonna Muuseum SA soetas Leader meetme abil Iisaku muuseumi territooriumile grillmaja-õuetare kogumaksumusega 18228 €, toetuse summa 16405,20 €. Projekti nimi ” Iisaku muuseumi õuetare” Taotlemise aasta 2022.a. Projekti tulemusena püstitati Iisaku muuseumi territooriumile püstkojalaadne tare, mida saab kasutada mitmel erineval otstarbel: õppeklassina, kokkusaamise kohana, kasutatavana programmides. Keset hoonet onkolle, millel on võimalus teha elavat tuld. Sellise väliruumi olemasolu rikastab meie programmide valikut, annab kogukonnale juurde põneva võimaluse uue ruumi näol.

Iisaku Kihelkonna Muuseum esitas Virumaa Pärimuskultuuri toetamine 2022 vooru projekti ja soetas projekti abiga kaks kodalukku ja kaks magasipulka, toetuse summa 900 €.

MTÜ Magissa tegevust toetas Alutaguse Vallavalitsus 1000.- 
Toetuse abiga viidi läbi neli koolitust. Viltimine, eeterlike õlide kasutamine, karaskite valmistamine ja taimemaagia-meie koduõue ja metsataimede kasulikus ning kasutusvõimalused.

Iisaku Kihelkonna Muuseum soetas Leader meetme abil projektori, ekraani ja lisaprojektsiooni pinna.
Pria viite nr: 19202101322
Projekti summa: 5540,40 €
Toetuse summa: 3324,24 €

Iisaku Muuseumi Sõprade Selts MTÜ projekti on toetanud 2021 aastal Ida- Virumaa Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP)2500.- 
Kultuurkapitali Ida Virumaa ekspertgrupp, Alutaguse Vallavalitsus, Iisaku Kihelkonna Muuseum SA

Iisaku Kihelkonna Muuseum SA projekti “Alutaguse lapsepõlvelood aastatest 1930.-1970.a”  toetas Kultuurkapitali Ida Virumaa ekspertgrupp  360 euroga.

Iisaku Muuseumi Sõprade Selts MTÜ sai tänu kohaliku omalgatuse programmi 2020 sügisvooru rahastuse abiga rajada avalikuks kasutamiseks muuseumi territooriumile Alutaguse seiklusmängu.
Meede 2, toetuse summa 3300 €, projekti kogumaksumus 3980 €.

Iisaku Muuseumi Sõprade Selts MTÜ sai tänu kohaliku omalgatuse programmi 2020 sügisvooru rahastuse abiga rajada avalikuks kasutamiseks muuseumi territooriumile Alutaguse seiklusmängu.
Meede 2, toetuse summa 3300 €, projekti kogumaksumus 3980 €.

Peipsi Alutaguse Koostöökoda MTÜ Leader projekti raames rajati Iisaku Kihelkonna Muuseumi kinnistule paljajalu käimiseks mõeldud tunnetusrada.
PRIA viite nr: 19201900780
Kogumaksumus: 4260 €
Toetuse summa: 3834 €

Projekti raames tehakse Iisaku alevikus asuva Tartu mnt. 49 hoone 2 korruse rekonstrueerimistööd. Käesoleva projekti raames renoveeritakse täismahus Tartu mnt 49 II korrus, suur avatud museaalide näidiste ruum, koos koolitusruumidega. Lisaks lammutusele ja ehitustöödele, paigaldatakse evakuatsioonitrepp, tehakse elektri- ja ventilatsioonitööd, ning paigaldatakse kliimaseade ruumides 202 ja 203 vajaliku temperatuuri (18-20 kraadi) tagamiseks. 
Kogumaksumus: 117811,20 €
Toetuse summa: 59931 € 

Iisaku Kihelkonna Muuseumis eksponeeritakse Peipsi kalasid ja avatud on näitus: Ega naine ei tea, mida mees järvel teeb.
Näituse valmimist ja kalade eksponeerimist on toetanud:

Kohaliku Omaalgatuse Programmi abiga viidi läbi 2019. aasta Iisaku Külalaat. Lisaks soetati samal aastal sama projekti toel telk ja kokkupandavad lauad.
KOP toetus 2019 aasta sügisvoorust laada läbiviimiseks 1992,60 € ja kokkupandavate laudade ja telgi soetamiseks 1637 €.

Projekti rahastab Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Projekti läbiviimise aeg: 10.10.2017-10.06.2018
Projektist toetati sügisesel ja talveperioodil läbi viidud käsitöötubasid materjaliga.
Projekti toetuse summa: 660,45 €

MTÜ IISAKU MUUSEUMI SÕPRADE SELTS
Projekti läbiviimise aeg: 10.10.2017-10.06.2018

Projektist soetatud vahendid: Pliit, ahi, nõudepesumasin
omaosalus: Katel, katlakaas, pann, leivavormid
Projekti toetussumma :987,70
Omaosalus: 242,72
Kogusumma: 1230,42

Käimas on Peipsi-Alutaguse Koostöökoja Leader projekti rahastatav projekt:Iisaku Kihelkonna Muuseumi Tartu mnt. 49 hoone 1 korruse siserenoveerimine.
Projekti eesmärgiks on renoveerida Tartu mnt 49 olev muuseumi hoone I korrus. 
Hoone renoveerimise peamisteks eesmärkideks on:

  • Turismialaste tegevuste mitmekesistamine
  • Iisaku Kihelkonna Muuseumi atraktiivsuse suurendamine
  • Konkurentsivõime parandamine
  • Paremate tingimuste loomine külastajate teenindamiseks
  • Kohaliku kogukonna suurem kaasamine ja teenindamine

Maja renoveerimisega laieneksid ja täiustuksid olemasolevad ja uued tooted (uued püsiekspositsioonid s.h. ekspositsioonid koos ajakohase tegevusega, üritused) ja kindlustab toote püsiva kvaliteedi. Lisaks parandab projekt kohalike käsitöömeistrite toodete müügivõimaluste paranemist ja annab kohaliku kogukonnale vaba aja veetmiseks paremad tingimused. 


PRIA viitenumber on :619216441637
Projekti summa: 124245.57 €
Toetuse summa: 60 000 €

Valminud on Peipsi-Alutaguse Koostöökoja Leaderi rahastatav programm “Interaktiivne infotahvel”.
Projekt mõjutab kindlasti kogu piirkonda. Läbi interaktiivse infokioski saab tutvustada ja reklaamida kogu piirkonda, ning piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Lisaks tutvustada piirkonna erinevaid käsitööprogramme ja käsitööpäevi, kultuuriüritusi, seminare jne. Lisaks selgelt eristuv, uuenduslik ja interaktiivne reklaam alus on lööv ja jõuab suurema tarbija hulgani, kui seda on tava infokandjad. Lisaks annab interaktiivne infoalus võimaluse reklaamida kõike mitmes keeles. Lisaks kõigele pole Eestis varem sääraseid infostende valdadesse ülesse pandud.

Pria viite nr. 619216441614
Projekti summa: 11032,80 €
Toetuse summa: 9929,52 €